Sky Courses Blog

บทความจาก Sky Courses

เรื่องราวดีๆ ที่เราเก็บไว้เพื่อให้เหล่านักโปรแกรมเมอร์ได้ติดตามเรื่องราวเทคโนโลยี @Sky Courses Team

Posts Tagged with validator

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ครับ

ตรวจสอบเว็บไซต์

ตัวตรวจสอบนี้เป็นตัวตรวจสอบมาตรฐานการเขียนโค้ด เมื่อมีการตรวจสอบระบบจะตรวจสอบคำสั่ง HTML, XHTML และ CSS โดยจะแสดงรายการข้อผิดพลาดและคำเตือนต่างๆ ที่พบ หากมีการตรวจพบเราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขและทำการตรวจสอบใหม่ได้

อ่านต่อ..
กลับขึ้นบน