สร้างรายได้กับ SkyCourses กับหลักสูตรคณิตศาสตร์คุณภาพ

บทความจาก Sky Courses

เรื่องราวดีๆ ที่เราเก็บไว้เพื่อให้เหล่านักโปรแกรมเมอร์ได้ติดตามเรื่องราวเทคโนโลยี @Sky Courses Team

สร้างรายได้กับ SkyCourses กับหลักสูตรคณิตศาสตร์คุณภาพ

รูปแบบงาน :      แนะนำนักเรียนมัธยมมาเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์
                            (WeMaths Tutor Online)

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน ป.6 - ม.6, ผู้ปกครองนักเรียน
จุดขาย : 
 

 1. สะดวก ไม่ต้องเดินทาง (ไม่เสียค่าเดินทาง)
 2. 24 ชม. เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ (เรียนหน้าเข้าสอบก็ยังได้)
 3. เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เท่าที่ถูกกำหนดไว้)
 4. เรียนที่ไหนก็ได้ (ทุกที่ ที่มีเนต)
 5. ทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC,Tablet,Mobile (ขอให้เข้าเนตได้ก็เรียนได้)
 6. ปลอดภัย เพราะเรียนได้ทุกแห่ง (ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วง,กังวล)
 7. ไม่เสียค่ารถ (รวมๆ แล้วค่ารถมักมากกว่าค่าเรียน)
 8. ไม่เสียเวลาในการเดินทางรับส่ง (กวดวิชาในห้องเรียนปิด หลายแห่งเมื่อไปเรียนไม่ทัน ก็ไม่สามารถสอนย้อนหลังได้)
 9. ฝนตก, น้ำท่วม ก็เรียนได้ (บัานเมืองไม่สงบก็เรียนได้)
 10. คุ้มค่ากว่า  ราคาถูกกว่าแน่นอน (ค่าเรียนประมาณ 30% ของกวดวิชาในห้องเรียนปิด)
 11. เรียนออนไลน์มีสมาธิมากกว่า  (กวดวิชาในห้องเรียนปิดไม่สามารถควบคุมเสียงรบกวนได้)
 12. เสียงโทรศัพท์หรือจาก App ของผู้อื่นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  (ขัดจังหวะการเรียนรู้)
 13. เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ของ WeMaths เหมือนกับที่นักเรียนใช้ 100%
  (กวดวิชาในห้องเรียนปิดหลายแห่งสอนโดยใช้เอกสารเฉลยมาเขียนเพื่อให้ลอกตาม)
 14. เรียนออนไลน์คุณภาพกว่า  โดยเฉพาะ WeMaths สอนโดยวิศวกรที่มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยดีเยี่ยม  ได้รางวัลการพูด,บุคลิกภาพ,ประกวดดนตรีไทยระดับประเทศ,ผู้นำกิจกรรมนักศึกษามากกว่า 40 กิจกรรม  จึงมั่นใจได้ว่า  มีศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มเปี่ยม
 15. เรียนออนไลน์ควบคุมได้  เหตุที่ติวเตอร์ในห้องเรียนปิดหลายแห่งชอบสอนมุกตลกลามก  เพราะใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้สนใจ  เป็นการวางรากฐานทัศนคติที่ผิดให้เยาวชน  ผู้ปกครองไม่สามารถรู้เลยว่าติวเตอร์สอนอะไรให้ลูกหลานบ้าง ผู้ปกครองจึงมีหน้าที่เพียงจ่ายเงินและรับส่งเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าจริยธรรมและคุณภาพการสอนเป็นอย่างไร
 16. การเรียนออนไลน์กับ WeMaths นั้น  นักเรียนสามารถหารายได้จากการแนะนำเพื่อนมาเรียนได้อีกด้วย  (20% ของค่าเรียนที่เพื่อนลงทะเบียนครั้งแรก)
 17. กวดวิชาในห้องเรียนปิดไม่สามารถประเมินคุณภาพการสอนได้  แต่กวดวิชาออนไลน์ผู้ปกครองสามารถเรียนไปพร้อมๆ กับลูกหลานได้ด้วย  มีแบบประเมินคุณภาพการสอนและแสดงความคิดเห็นผ่าน social network ได้  จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนออนไลน์ต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการสอนอย่างยิ่ง
 18. เรียนออนไลน์ที่บ้านสามารถสร้างความใกล้ชิดและบรรยากาศความอบอุ่นได้ดีกว่า
 19. กวดวิชาในห้องเรียนปิดเกือบทั้งหมดใช้เวลาสิ้นเปลืองในการเขียนโจทย์และพูดคุยนอกเรื่อง  จึงไม่คุ้มกับเวลาการเรียน  แต่เรียนออนไลน์ WeMath มีเอกสารที่ลำดับความเข้าใจดีแล้ว  จดเฉพาะสิ่งที่เป็นเคล็ดลับและเทคนิค  เพื่อความเข้าใจส่วนตัวเท่านั้น
 20. ผู้เป็นติวเตอร์กวดวิชาในห้องเรียนปิดหลายแห่งมีเพศสภาพไม่ชัดเจน  ไม่อยู่ในลักษณะแบบอย่างด้านบุคลิภาพที่ดีงามและไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการ
 21. วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้เป็นติวเตอร์เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองควรตระหนักอย่างยิ่ง
  กวดวิชาในห้องเรียนปิดไม่สามารถตรวจสอบพื้นฐานด้านทัศนคติของติวเตอร์ได้เลย  และส่วนใหญ่มักจบการศึกษามาไม่นาน  ไม่มีประสบการณ์การทำงาน  จึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้รอบตัวทั่วไปได้
 22. กวดวิชาในห้องเรียนปิดหลายแห่งใช้การติวเตอร์เป็นอาชีพเสริม  จึงไม่จริงจังต่อการค้นคว้า
 23. กวดวิชาในห้องเรียนปิดหลายแห่งใช้การทำสำเนาหนังสือผู้อื่นมาเป็นหลักในการสอน  แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงจังต่อการสอน
 24. การเข้าสอนไม่ตรงเวลาของติวเตอร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานใดๆ ได้เลย
 25. หากกวดวิชาในห้องเรียนปิดมีการกำหนดสอนชดเชย  ย่อมนำมาซึ่งความยุ่งยากเรื่องเวลา  การเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 26. กวดวิชาในห้องเรียนปิดหลายแห่งไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกติวเตอร์  และหลายแห่งกำหนดค่าสอนต่ำจึงได้ติวเตอร์คุณภาพต่ำไปด้วย  ซึ่งกระบวนการในส่วนนี้ผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์รับรู้ได้เลย
 27. กวดวิชาในห้องเรียนปิดมักไม่เปิดเผยเรื่องวุฒิการศึกษาของติวเตอร์  เพราะจะทำให้เสียความน่าเชื่อถือ
 28. การตอบคำถามไม่ได้ของติวเตอร์มักลงเอยด้วยคำว่า "นักเรียนต้องเรียนในระดับที่สูงกว่านี้" หรือ "อันนี้มันเกินหลักสูตร" หรือ "เดี๋ยวคราวหน้ามาตอบให้"  แสดงให้เห็นว่า  ระดับความสามารถทางวิชาการของติวเตอร์ไม่มากพอ
 29. กวดวิชาในห้องเรียนปิดหลายแห่งเป็นครูในโรงเรียนซึ่งใช้วิธีโน้มน้าวหรือทุจริตในการจูงใจให้นักเรียนในโรงเรียนมาเรียนกับตนเป็นการส่วนตัว  ซึ่งเป็นการทุจริตทำลายจรรยาบรรณในอาชีพข้าราชการของแผ่นดินเป็นอย่างยิ่ง
 30. ข้อมูลจากการสืบค้นจาก Google ด้วยคำว่า Research+Learning+Online ระบุว่ามีเว็บเพจที่กล่าวถึงการเรียนด้วยระบบออนไลน์มากกว่า 864,000,000 เว็บเพจ  นั่นแสดงให้เห็นว่า  โลกกำลังตื่นตัวให้ความสนใจและกำลังก้าวเข้าสู่การเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นอย่างมาก  และด้วยงานวิจัยด้านการศึกษามากกว่า 2,000 งานวิจัยระดับโลกระบุว่า  การศึกษาออนไลน์คือคำตอบที่ดีที่สุดตั้งแต่มนุษย์เคยมีมา  (ดูตัวอย่างงานวิจัยที่นี่)


วิธีการ :  

 1. ใช้ Social Network ใดๆ ก็ได้ เช่น FBส่วนตัว, Fanpage, Twitter, IG, Line, LinkedIn  (ฟรี)
 2. ใช้การไปโพสในเว็บบอร์ดต่างๆ เช่น sanook, kapook, pantip ฯลฯ (ฟรี)
 3. ใช้การไปโพสในเว็บศูนย์รวมชุมชนต่างๆ เช่น เว็บโรงเรียน, เว็บจังหวัด, เว็บการศึกษาต่างๆ (ฟรี)
 4. ทำ blog ปชส. (ฟรี)
 5. ทำโฆษณาผ่าน Google Adword (มีค่าใช้จ่าย)
 6. ทำโฆษณาผ่าน Facebook Ads (มีค่าใช้จ่าย)
รายได้ : ค่าแนะนำ 20% ของค่าคอร์สที่นักเรียนชำระค่าเรียนครั้งแรก
               ถ้านักเรียนเข้าเรียนต่อในคอร์สเรียนต่อไป
ผู้แนะนำจะไม่ได้นะครับ 
               เพราะนั่นแสดงว่าคุณภาพการสอนดี
เขาจึงติดใจเรียนต่อ 
               แสดงว่านั่นคือผลงานของ WeMaths

ขั้นตอน :
 • เข้าไปสมัครสมาชิกกับพันธมิตรของ WeMaths ที่นี่  (สมมติใช้ชื่อ ABC)
 • ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารให้สมบูรณ์
 • ใช้วิธีการใดๆ ด้านบน สร้าง link แฝงการเชื่อมโยงคำว่า "เข้าเรียนได้ที่นี่" โดยใช้ http://www.skycourses.com/?ref=ABC
 • เมื่อสะสมยอดค่าการแนะนำครบ 2,000 บาท  ระบบจะโอนค่าตอบแทนให้
คอร์สเรียนทั้งหมดอยู่ที่นี่

ต้องการทราบรายละเอียดส่วนใด  ติดต่อได้ที่
FB : มานพ กองอุ่น
Mob : 089-2804660
กลับขึ้นบน